Presentació

 

Em dic Núria Vinyals i sóc professora de Yoga i de Cant Vèdic. Em vaig formar com a professora amb Montserrat Serra i vaig fer la post-formació amb Frans Moors. El Cant Vèdic el vaig aprendre inicialment amb Marta Artigas i amb Simone Moors. Posteriorment em vaig formar com a professora amb el Krishnamacharya Yoga Mandiram i vaig fer la post- formació amb la qui va ser la seva mestra al llarg dels darrers 15 anys: Radha Sundararajan. He fet també la formació de Yoga Cikitsa amb el Doctor N. Chandrasekaran.

nuria vinyals

Fa 21 anys que vaig conèixer el Yoga de Krishnamacharya i el meu agraïment és immens. Ell va saber com ningú recuperar els tresors de la saviesa del passat i adaptar-los a les necessitats del món modern.

Estudiar i experimentar el que ell va ensenyar és un treball d’anys que em va portar a descobrir la recitació dels mantra-s vèdics i la seva immensa capacitat sanadora.

Aquesta és l’essència del meu treball: l’aplicació del Yoga i del Cant en un context terapèutic.

La figura de Krishnamacharya encara no ha estat prou descoberta però estic convençuda que ho anirà sent i que el mateix succeirà amb altres ensenyaments que, com el seu, estan fortament arrelats en la tradició.

Ens cal aquest contacte profund amb el que van entendre els savis del passat. Mestres il•luminats i sants que van dedicar les seves vides a transmetre un coneixement inesgotable.

A tots ells, el meu agraïment.

oṁ śri gurubhyo namaḥ ıı

om